R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T      
                   
                   
    MUNKHOLM - HALLEN 2018-2019      
                   
                   
Medlem:                  
                   
                   
1. IF Alliancen Hovedbestyrelsen          
      Christian Lagoni          
      Glentevej 5, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Mail.. formand@munkholmhallen.dk        
2. IF Alliancen Håndbold          
      Mette Favrskov          
      Bøgebakken 15, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf. 22 33 98 59 / mail..: mettmaig@rm.dk      
3. IF Alliancen Badminton          
      Kaas Vestergaard          
      Fuglebakken 9, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Mail.: Vibskaas@mail.dk        
4. IF Alliancen Fodbold            
      Jan Sørensen          
      Møllevej 12, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Mail.: js@besked.com        
5. IF Alliancen Gymnastik          
      Jette Højholt          
      Bymarksvej 3 , Stevnstrup. 8870 Langå      
      jette@hojholt.dk          
6. IF Alliancen              
                   
                   
                   
7. Alliancens Venner              
      Preben Hviid          
      Sjællandsgade 1, 8920 Randers NV.      
      Tlf. 26 33 36 52 Mail.: phchri@gmail.com      
8. Munkholmskolens Skolebestyrelse          
      Carsten Tønnes          
      Bøgebakke 39, Stevnstrup. 8870 Langå      
      tonnes.randlev@mail.dk        
9. Munkholmskolens Pædagogiske Råd          
      Charlotte Sass Larsen        
      Glentevej 2, Stevnstrup. 8870 Langå      
      sass69larsen@gmail.com        
10. Stevnstrup Borgerforening            
      Jesper De Place          
      Stevnstrup      
      Mail.: jepl@danskrevision.dk    
11. Helstrup Borgerforening            
      Christian Mide SØrensen          
      Kirkebakken 21, Helstrup. 8920 Randers NV.    
      cms@chel.dk        
12. Øster Velling Borgerforening            
      Anne Mette Kop Søgaard          
       Ø.Velling. 8920 Randers NV.      
      Mail..: annemette.kop@hotmail.com        
13. Stevnstrup Tennisklub            
      Jens Olsen          
      Hyacintvej 15, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf. 86 46 75 76 mail..: jh.olsen@fibermail.dk    
14. Stevnstrup Seniorerne            
      Jens Kloborg          
      Hyacintvej 4, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf.: 86 46 75 66 / 61 68 75 66  Mail.: kloborg.jens@vestdjursnet.dk
15. Disponibel nye klubber, foreninger m.v.          
                   
                   
                   
16. Disponibel nye klubber, foreninger m.v.          
                   
                   
                   
17. Disponibel nye klubber, foreninger m.v.          
                   
                   
                   
18. Vælges af generalforsamlingen          
      Jørgen Guldbrandsen          
      Grenstenvej 63, Grensten. 8870 Langå      
      Tlf.: 86 46 77 19 / 21 25 19 92  Mail.: guldbrandsen@outlook.dk  
19. Vælges af generalforsamlingen          
      Vakant            
                   
                   
20. Vælges af generalforsamlingen          
      Poul E. Thomsen          
      Møllevej 12, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf.: 86 46 74 04 Mail.: poul.erik.thomsen@mail.tele.dk  
21. Vælges af generalforsamlingen          
      Per Hansen          
      Landsbygaden 3, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf.: 86 46 92 20 Mail.: perlund@privat.dk      
22. Vælges af generalforsamlingen          
      Henrik Guldhammer          
      Glentevej 4, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf. 86 46 79 54 / 20 49 51 84  mail..: henrikguldhammer@msn.com
23. Vælges af generalforsamlingen          
      Ole Lindgaard Sørensen        
      Lathyrusvej 5, Stevnstrup. 8870 Langå      
      Tlf.: 86 46 90 93 / 28 97 76 00  Mail.: ol@soerensen.mail.dk  
24. Vælges af generalforsamlingen          
      Jesper Sørensen          
      Stationspladsen 1a, Stevnstrup. 8870 Langå    
      Tlf.: 24 63 93 03 Mail.: stationspladsen1a@gmail.com    
25. Vælges af generalforsamlingen          
      Anders Palm          
      Violvej 19, Stevnstrup. 8870 Langå      
     

Tlf. 22 50 80 02

Mail..: palmdamm@yahoo.dk

       
                   
                   
På valg i lige år er medlemmerne nr. 18 – 20 – 22 – 24          
På valg i ulige år er medlemmerne nr. 19 – 21 – 23 – 25        
                   
Formand   Ole Lindgaard Sørensen (Medlem nr. 23)        
Næstform. Jørgen Guldbrandsen (Medlem nr. 18)        
Sekretær   Christian Lagoni (Medlem nr. 1)        
                   
                   
                   
I henhold til institutionens vedtægter §6 varetages den daglige ledelse af en bestyrelse    
udpeget af repræsentantskabet.              
        B E S T Y R E L S E N 2018-2019    
                   
                   
Formand   Christian Lagoni (Medlem nr. 1)        
Næstform. Ole Lindgaard Sørensen (Medlem nr. 23)        
Kasserer   Jens Kloborg (Medlem nr. 13)          
Udlejning Jørgen Guldbrandsen (Medlem nr. 18)        
Reklamer Jesper Sørensen (Medlem nr. 24)        
Medlem:   Anders Palm (Medlem nr. 25)          
                   
                   
Forpagter Thomas Jensen, Stevnstrup